Projektowanie

Nasza oferta obejmuje sporządzanie projektów we wszystkich branżach i zagadnieniach od skali urbanistycznej, poprzez domy jednorodzinne, rezydencje, zespoły mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, przebudowy i rozbudowy budynków istniejących, obiekty gastronomiczne, użyteczności publicznej, budynki biurowe, obiekty i zespoły przemysłowe czy centra dystrybucyjne. Wieloletnie doświadczenia sprawiają, że wiemy jak osiągnąć najlepsze rezultaty w projektowaniu i realizowaniu inwestycji poprzez ścisłą współpracę z klientem. Właśnie ta współpraca i chęć tworzenia architektury najwyższej jakości pozwalają naszemu Inwestorowi uzyskać sukces rynkowy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów realizacji. W każdym zadaniu projektowym staramy się widzieć kontekst przestrzeni tak aby powiązania między nią, a bieżącym zadaniem projektowym i ich wzajemne relacje tworzyły nową jakość funkcjonowania i odczuwania we współczesnym świecie. (Zobacz więcej)

Doradztwo inwestycyjne

Wybór lokalizacji i jej ocena pod kontem przydatności dla planowanej inwestycji jest zadaniem niełatwym i wymagającym znajomości wielu zagadnień oraz szerokiej wiedzy z zakresu licznych obowiązujących w procesie inwestycyjnym przepisów, w tym przepisów prawa budowanego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska. Wymaga także wiedzy i umiejętności oceny zależności infrastrukturalnych w zakresie zaopatrzenia w media oraz dostępności komunikacyjnej. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów i przyszłych Inwestorów przeprowadzamy pełną analizę przed inwestycyjną, inwestycyjną, a także opłacalności planowanej inwestycji. W sytuacji takiej konieczności podejmujemy się wyszukania właściwej nieruchomości dla postawionych kryteriów inwestycyjnych.

Rewitalizacje

Coraz częściej istniejące obiekty zdegradowane i zapomniane czy też na wskutek zmieniających się potrzeb użytkowych i środowiskowych wymagają przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, modernizacji, adaptacji, zmiany sposobu użytkowania, rewitalizacji – czyli nadania im „nowego życia”. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie świadczymy usługę projektową w pełnym zakresie opisanym w ofercie projektowej. Dodatkowo mając na uwadze specyfikę takich inwestycji jeżeli zachodzi taka potrzeba sporządzamy: kwerendy architektoniczne i historyczne, badania stratygraficzne, badania archeologiczne i architektoniczne, oceny i ekspertyzy oraz wszelkie inne niezbędne. Także w tym zakresie w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych klientów poza sporządzeniem dokumentacji projektowej inwestycję możemy zrealizować jako inwestor zastępczy lub generalny wykonawca budowlany.

Ślusarka otworowa

Doradzamy, projektujemy, kupujemy, dostarczamy i montujemy każdą ślusarkę otworową PVC i aluminiową od okien po systemy fasadowe, od indywidualnych bram garażowych po bramy przemysłowe. Naszą pracę zawsze zaczynamy od oceny potrzeb i miejsca jej wbudowania. Współpracujemy ze wszystkimi wiodącymi producentami, a montaż możemy przeprowadzić w każdym wymaganym czy też oczekiwanym systemie. Na wykonaną usługę udzielamy gwarancji, a na ślusarkę gwarancji producenta. Dokładamy starania aby nasza oferta była zoptymalizowania pod względem jakości i trwałości proponowanych rozwiązań i systemów w ramach ustalonego budżetu. Współpraca z wieloma producentami zawsze pozwala na przedstawienie atrakcyjnych i konkurencyjnych ofert.

Inwestorstwo zastępcze

Wieloletnie i wielokierunkowe doświadczenia w sporządzaniu dokumentacji projektowych oraz nadzorów nad realizacją inwestycji w naturalny sposób rozszerzyły naszą ofertę o usługę inwestorstwa zastępczego. Rozwiązanie od pierwszej kreski projektu do faktycznego zakończenia realizacji budowlanej jest naszą odpowiedzią na potrzeby rynkowe w zakresie kompletnej realizacji zadania inwestycyjnego. Jest też odpowiedzią na potrzeby naszych Klientów pozwalającym im koncentrować się w sposób nie zakłócony nową inwestycją na prowadzeniu własnego biznesu i wykonywaniu bieżącej pracy. Tym samym Inwestor zlecając nam ten zakres usługi nie musi dzielić czasu pomiędzy organizacją, koordynacją oraz nadzorem nad realizowaną inwestycją, a niezbędną dla bieżącego funkcjonowania pracą, co zawsze było olbrzymim obciążeniem i nie pozostawało bez wpływu na tę pracę jak i inwestycję. (Zobacz więcej)

Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo budowlane jest kolejną odpowiedzią na potrzeby naszych Klientów i dalszym naturalnym rozwinięciem świadczonych przez nas usług projektowych oraz inwestorstwa zastępczego. Jest też odpowiedzią na obecny trend rynkowy „zaprojektuj - wybuduj”. Rozwiązanie to jest wygodne i przez to poszukiwane dając jednolitą gwarancję od projektu po realizację budowlaną. Inwestor zlecając taki zakres usług ma jednego partnera od pierwszej kreski projektu do zakończenia realizacji budowlanej. Pozwala to uniknąć częstych zatorów inwestycyjnych powstałych na linii współpracy projektanta z wykonawcami robót. Posiadamy własną kadrę zarządzająca i nadzorującą procesem inwestycji. Jak większość firm budowlanych nie posiadamy własnych ekip budowlanych ale poprzez wieloletnie uczestnictwo w realizacjach znamy ich wiele i potrafimy je właściwe dobrać oraz skoordynować ich działania tak aby inwestycja postępowała w sposób płynny i nie zakłócony. Rozwiązanie to pod względem kosztów realizacji inwestycji jest najbardziej optymalne z wszystkich możliwych.