Artur Nikiel

Zespół

doświadczenie i kreatywność

Nasz zespół projektowy to grupa młodych, zdolnych i wykwalifikowanych architektów i inżynierów budownictwa łączących w realizowanych zadaniach pasję zawodową oraz doświadczenie z kreatywnością i chęcią tworzenia architektury najwyższej jakości. To prawdziwi „poszukiwacze” umiejętnie łączący kontekst architektury, środowiska, racjonalności przedsięwzięcia, walorów użytkowych i przestrzennych oraz budowlanych w przyjaznej dla człowieka skali, tak aby powiązania między nią, a realizowanym projektem i ich wzajemne relacje tworzyły nową jakość funkcjonowania i odczuwania we współczesnym świecie. W realizowanych zadaniach unikają powielania utartych wzorców oraz poszukują niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych w oparciu zarówno o tradycyjne materiały jak i najnowsze technologie, dążąc jednocześnie do wysokiej jakości architektonicznej i technicznej projektowanych obiektów. We współpracy gwarantuje pełne zaangażowanie w każde przedsięwzięcie, na każdym etapie realizacji usługi, w każdej fazie zadania projektowego utrzymuje bliski kontakt z naszymi klientami kierując się prostą zasadą, że każdy klient jest ważny, a każdy projekt jest nowym indywidualnym wyzwaniem.