• slidebg1
  archetype management
  projektowanie   doradztwo   zarządzanie   realizacje budowlane
  komercjalizacja powierzchni użytkowych.
 • slidebg1
  from design to reality
  lokalizacja   przestrzeń   projekt   realizacja   nadzory   management   inwestorstwo zastępcze
  wdrożenia technolog i  generalne wykonawstwo   odbiory   przekazanie w użytkowanie
 • slidebg1
  design with no limits
  obiekty wielkogabarytowe   mała architektura   planowanie przestrzenne   indywidualna identyfikacja
  kreowanie kierunków  nowoczesność   nie powtarzalność
 • slidebg1
  inspired design for people
  przyjazna architektura w kontekście potrzeb   człowieka   środowiska
  przestrzeni społecznej miejskiej   indywidualnej niepowtarzalnej identyfikacji
 • slidebg1
  we care about your space
  przyjazna architektura i planowanie przestrzenne   kreowanie przestrzeni miejskiej społecznej
  poszanowanie środowiska   skala przestrzeni potrzeb człowieka i identyfikacji
 • slidebg1
  projects with passion
  nowoczesność   trendy   kreacja   pasja   innowacja   niepowtarzalna identyfikacja
  zaawansowane technologie   rozwiązania energooszczędne

Archetype Management Sp. z o.o.

Biuro projektowe powstałe jako przekształcenie firmy Archetyp Autorska Pracowania Projektowa mgr. Inż. Arch. Artur Nikiel działającej od 1994 w spółkę Archetype Management Sp. z o.o. zlokalizowane w Bielsku-Białej jest kontynuacją dorobku i doświadczenia działalności projektowej i obsługi klienta pod „klucz” oraz inwestycji w szerokim tego rozumieniu, także w zakresie realizacji robót budowlanych. Wieloletnie i wielokierunkowe doświadczenia zawodowe założycieli niosą za sobą umiejętność i doświadczenie w zakresie realizacji zadań projektowych, zarządzania procesem inwestycyjnym, a także realizacji inwestycji budowlanych, stąd w naszej ofercie oprócz projektowania mamy doradztwo przedinwestycjne i inwestycyjne, poszukiwanie nieruchomości i komercjalizację powierzchni użytkowych, zarządzanie budową czy też obiektami i budynkami istniejącymi, a także realizacje inwestycji w generalnym wykonawstwie budowlanym. Oferujemy projektowanie we wszystkich branżach i zagadnieniach, zarządzanie istniejącymi obiektami, inwestycjami w toku realizacji, wdrożeniami obiektów czy technologii przemysłowych i użytkowych, wykonawstwo budowlane. Swoją działalnością obejmujemy obiekty w skali od mieszkalnych jednorodzinnych, indywidualnych rezydencji, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych, obiektów gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej, zespołów przemysłowych, rewitalizacji, remontów i rozbudów, przebudów obiektów istniejących, jednocześnie wyspecjalizowaliśmy się w projektowaniu obiektów wielkoprzestrzennych.

mockup

Oferujemy:

 • kompletne projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach
 • doradztwo inwestycyjne
 • komercjalizację powierzchni
 • projektowanie urbanistyczne
 • koncepcje architektoniczne i technologiczne
 • projekty branżowe
 • projekty technologii
 • management inwestycji
 • nadzór inwestycyjny - pełny
 • zastępstwo inwestorskie – pełne
 • usługi budowlane / realizacje inwestycji

Doświadczenie i charakterystyka

Jesteśmy firmą projektowo – inżynierską, która doświadczenie zdobywa już od 1994 roku. Projektujemy w szerokim spektrum, od skali urbanistycznej poprzez domy jednorodzinne, rezydencje, zespoły mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, przebudowy i rozbudowy budynków istniejących, w tym zabytkowych jak i zespołów poprzemysłowych. Jednocześnie wyspecjalizowaliśmy się w projektowaniu obiektów dużej skali, jak budynki biurowe, obiekty i całe zespoły przemysłowe, hale magazynowe czy centra dystrybucyjne. Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem dla Inwestorów Prywatnych, Firm i Przedsiębiorców oraz obsługą w zakresie sporządzania projektów i obsługi inwestycji "pod klucz".

W wyniku ponad dwudziestu lat istnienia firmy na rynku, wiemy jak osiągnąć najlepsze rezultaty w projektowaniu i realizowaniu inwestycji poprzez ścisłą współpracę z klientem. Właśnie ta współpraca i chęć tworzenia architektury najwyższej jakości pozwalają Inwestorowi i naszemu Klientowi uzyskać sukces rynkowy. W każdym zadaniu projektowym staramy się widzieć kontekst przestrzeni tak, aby powiązania między nią, a bieżącym zadaniem projektowym i ich wzajemne relacje tworzyły nową jakość funkcjonowania i odczuwania we współczesnym świecie. W naszej pracy dążymy do wysokiej jakości architektonicznej i technicznej projektowanych obiektów oraz ukończenia realizacji w uzgodnionym terminie i w ramach ustalonego budżetu. Unikamy powielania utartych wzorców poszukując niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych w oparciu zarówno o tradycyjne materiały, jak i najnowsze technologie.

Staramy się tworzyć architekturę w przyjaznej dla człowieka skali, jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły Inwestora. Praca koncepcyjna poprzedzająca fazę wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej prowadzona jest aż do momentu usatysfakcjonowania klienta. Również w fazie budowy, w każdym jej etapie służymy fachową pomocą. Zespół projektowy to młodzi, zdolni, a jednocześnie już doświadczeni oraz wykwalifikowani architekci i inżynierowie budownictwa. Każdy nasz klient jest dla nas ważny, każdy projekt jest dla nas nowym, indywidualnym wyzwaniem. We współpracy gwarantujemy pełne zaangażowanie w każde przedsięwzięcie. Na każdym etapie utrzymujemy bliski kontakt z naszymi klientami w każdej fazie projektu. Dzięki temu, wszystkie istotne decyzje podejmujemy razem, a końcowy efekt spełnia wspólne oczekiwania w zakresie jakości architektury, rozwiązań budowlanych jak i kosztów inwestycji. Jesteśmy świadomi, jak ważny jest szybki przepływ informacji, za każdym razem wypracowujemy procedury, które pozwalają na sprawne działanie, które ostatecznie dają efekt końcowy w postaci rzetelnego produktu, łączącego jednocześnie twórczy pomysł i optymalne rozwiązania.

Realizowaliśmy projekty w różnych miastach Polski – odległość nie stanowi dla nas problemu.ATUTY

na rynku od 1994 roku ponad 20 lat doświadczenia wysoka jakość architektoniczna budowlana techniczna projektowanych obiektów znajomość przestrzenni prawnej w budownictwie niepowielanie utartych wzorców nowoczesna architektura praca do momentu usatysfakcjonowania klienta niekonwencjonalne rozwiązania projektowe wsparcie na każdym etapie realizacji prawna i praktyczna znajomość planowania przestrzennego umiejętność zarządzania procesem inwestycyjnym terminowość praca w ramach ustalonego budżetu projekty w każdej skali przyjazna architektura wpisana w kontekst otoczenia oraz środowiska innowacyjne rozwiązania technologiczne prowadzenie inwestycji dbałość o detal nadzory nad realizacją inwestycji aranżacja przestrzeni wszechstronność planowanie procesu projektowego i inwestycyjnego rozwiązania energooszczędne wsparcie na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego tworzenie dokumentacji najwyższej jakości planowanie procesu realizacji inwestycji obsługa formalno prawna planowanie budżetu inwestycji wdrożenia technologie

OFERTA

X

Projektowanie

w ramach usługi projektowej realizujemy wszystkie projekty i usługę pod „klucz”, nasz klient sam decyduje o zakresie powierzonych nam prac i usługi , sporządzamy :

projekty architektoniczne - budowlane projekty konstrukcji żelbetowych monolitycznych projektowanie form przemysłowych wizualizacje projekty fotowoltaiki projekty form przemysłowych pompy ciepła klimatyzacja wentylacja mechaniczna instalacje odzysku ciepła projekty instalacji przemysłowych gazów technicznych sprężonego powietrza instalacje olejowe projekty obiektów użyteczności publicznej rezydencji mieszkalnych projekty żelbetowe konstrukcji sprężonych prefabrykowanych projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych zakładów produkcyjnych hal magazynowych zespołów przemysłowych obsługa formalno prawna inwestycji technologie budowlane architektura krajobrazu ekspertyzy i opinie stanu technicznego analizy i raporty środowiskowe opinie i warunki ochrony ppoż projekty technologii projekty rozbiórek projekty drogowe inwentaryzacje budowlane audyty energetyczne charakterystyki energetyczne świadectwa energetyczne przedmiary inwestorskie branżowe projekty wykonawcze geodezja specyfikacje wykonania istotnych robót budowlanych badania geologiczne projekty budowlane projekty budowlane i wykonawcze sieci i urządzeń zewnętrznej infrastruktury technicznej projekty konstrukcji stalowych podziały obiektów na odrębne lokale geodezyjne aktualizacje map badania hydrogeologiczne podziały geodezyjne INNE niezbędne dla realizacji zamierzonej inwestycji

X

Doradztwo inwestycyjne

poszukiwanie lokalizacji dla inwestycji analizy przestrzenne analizy ekonomiczne inwestycji audyty wykonalności kalkulacja kosztów zamierzonej inwestycji pośrednictwo w poszukiwaniu środków finansowych geodezja badania geologiczne pośrednictwo kupna sprzedaży projekty budowlane projekty budowlane i wykonawcze sieci i urządzeń zewnętrznej infrastruktury analizy dostępności mediów i infrastruktury technicznej doradztwo

X

Management inwestycji

 • ustalenie w porozumieniu z zamawiającym warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności,
 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji
 • zaproponowanie Zamawiającemu potencjalnych wykonawców robót budowlanych zapraszanych do złożenia ofert
 • po akceptacji Zamawiającego przedstawionych potencjalnych wykonawców robót budowlanych zapraszanych do złożenia ofert, oraz przyjęciu do zaproszenia wskazanych potencjalnych wykonawców przez samego Zamawiającego – przygotowanie i rozesłanie
 • zapytań wraz z SIWZ
 • w toku akcji ofertowej udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania potencjalnych wykonawców / oferentów dotyczących SIWZ,
 • organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,
 • dokonanie oceny złożonych ofert i przedstawienie protokołu Zamawiającemu,
 • opracowanie listy przedmiotowej / zakresowej właściwej do charakteru wykonywanych robót budowlanych ustanowienia niezbędnych w toku realizacji inwestycji inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, - koszt
 • wynagrodzenia inspektorów pozostaje po stronie Zamawiającego
 • opracowanie zbioru wymagań / obowiązków inspektorów robót budowlanych
 • przeprowadzenie zapytania / przetargu mającego na celu wyłonienie inspektorów nadzoru inwestorskiego
 • przeprowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami (inspektorami), sporządzenie protokołu z negocjacji, przedstawienie wyników i wniosków Zamawiającemu z naszą rekomendacją
 • opracowanie projektu umowy zawieranej przez Zamawiającego z Inspektorami
 • doprowadzenie do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a wybranymi Inspektorami
 • zarządzanie dokumentacją budowy,
 • kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne,
 • kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowanie w budownictwie,
 • kontrola jakości wykonywania powierzonych obowiązków inspektorom nadzoru inwestorskiego,
 • okresowe sprawozdania i ocena pracy zatrudnionych inspektorów oraz innego personelu technicznego i doradczego w toku realizacji inwestycji
 • ocena dokumentów przygotowanych przez kierownika budowy i kierowników robót budowlanych oraz inspektorów do obioru końcowego i ewentualnego rozruchu,
 • udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający,
 • przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy,

X

Rewitalizacje

 • kwerendy architektoniczne i historyczne
 • badania stratygraficzne
 • badania archeologiczne
 • badania architektoniczne
 • budowlane i wykonawcze projekty rewitalizacji obiektów zabytkowych
 • budowlane i wykonawcze projekty remontów, modernizacji, zamiany sposobu użytkowania, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów zabytkowych
 • budowlane i wykonawcze projekty remontów, modernizacji, zamiany sposobu użytkowania, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy wszelkich obiektów i obszarów poprzemysłowych

X

Inwestorstwo zastępcze

działanie w toku realizacji inwestycji w imieniu i na rachunek Zamawiającego, obejmujące :

 • realizacja praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przy naszym udziale przez Zamawiającego o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • przygotowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy realizacji inwestycji,
 • ustalenie w porozumieniu z Zamawiającym warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności,
 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania po zaakceptowaniu przez Zamawiającego,
 • przeprowadzenie konkursu ofert / przetargu zmierzającego do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ,
 • organizacja otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,
 • dokonanie oceny złożonych ofert i przedstawienie protokołu Zamawiającemu,
 • wybór Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów,
 • przygotowanie do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą,
 • doprowadzenie do zawarcia umowy z Wykonawcą,
 • wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji: zbiorczego zestawienia kosztów oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych po wyłonieniu Wykonawcy robót,
 • zarządzenie dokumentacja projektową,
 • przekazanie Wykonawcy robót dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy,
 • przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego,
 • ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich realizowanych odcinkach robót budowlanych / branżach koniecznych do realizacji zamierzonej inwestycji ze wskazaniem inspektora-koordynatora,
 • kontrola procesu realizacji inwestycji / budowy oraz zapisów w dzienniku budowy oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne,
 • kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu,
 • sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym,
 • opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo-finansowego,
 • kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 • pozyskanie inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej od wykonawców robót budowlanych,
 • sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym,
 • prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcami robót,
 • wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów,
 • żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót / Wykonawcy robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 • wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy do czasu przekazania obiektu w użytkowanie Zamawiającemu
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu,
 • doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający,
 • przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia o zakończeniu budowy,
 • egzekwowanie usunięcia przez wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
 • udział w rozruchu,
 • kontrola rozliczeń finansowych, w tym:
  • kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot, w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą robót,
  • sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,
  • sprawdzanie / ocena zasadności kalkulacji kosztorysów zamiennych robót budowlanych,
  • przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych,
  • dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone ponad wcześniej ustalone,
  • rozliczenie końcowe inwestycji.

X

Wykonawstwo budowlane

 • generalne wykonawstwo całego zamierzenia inwestycyjnego pod klucz
 • wykonawstwo wskazanych / zleconych robót budowlanych
 • zakup , dostawa i montaż hal w szkieletowej konstrukcji stalowej
 • zakup i dostawa materiałów budowlanych i technologii

projektowanie jest naszą pasją
DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

ZESPÓŁ

 • ZARZĄD

  zarząd

  strategia

 • ARTUR NIKIEL

  artur nikiel

  podróżnik i fotograf

 • SERGIUSZ TOMICZEK

  sergiusz tomiczek

  gitara i odjazd

 • WOJCIECH MAJEWICZ

  wojciech majewicz

  motocyklista i podróżnik

 • MICHAŁ BIERNOT

  michał biernot

  opoka i szaleństwo

 • MAGDALENA BOJDA

  magdalena bojda

  podróżniczka

 • PRZEMYSŁAW CHROBAK

  przemysław chrobak

  monocyklista

 • DOMINIKA NIKIEL

  dominika nikiel

  kreacja

1090

Wykonanych projektów

497

Projektów wdrożonych

78

Inwestycji powyżej 20 milionów

11

Nagród

REALIZACJE BIURA PROJEKTOWEGO

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi realizacjami biura projektów Archetype Management. W pracy oczekujemy nowych wyzwań i wymagań stawianych nam przez Inwestorów. Nasz zespół doświadczonych architektów i projektantów konstrukcji oraz wszelkich instalacji poprzez ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji potrafi spełnić wszelkie potrzeby współczesnego budownictwa przy użyciu nowoczesnych technologii. Wykonywane przez nas projekty zespołów przemysłowych, projekty obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych łączą w sobie wszystkie najważniejsze cechy użytkowe z niepowtarzalną architekturą, z właściwą identyfikacją dla naszego Klienta. Wiemy jak pogodzić wizję Inwestora z bieżącymi trendami i wymaganiami w zakresie kształtowania architektury i otoczenia w przyjaznym dla wszystkich kontekście. Efekty wybranych naszych prac znajdą Państwo poniżej.

zespoły przemysłowe
obiekty użyteczności publicznej
zespoły mieszkalne
koncepcje
budynki jednorodzinne
rewitalizacje
realizacje budowlane

Klienci

 • aep
 • alfa
 • alpol
 • autohit
 • borga
 • cracovia
 • derbit
 • dil
 • eprus
 • eurobolt
 • factor
 • fiat_group
 • fryda
 • immo
 • inelo
 • inpol
 • kart
 • komet
 • kroczyce
 • landirenzo
 • lazienki
 • mebloexpo
 • metchem
 • ortyl
 • paged_meble
 • paint_serwis
 • plastmot
 • proeco
 • songhwa
 • tmt
 • wpri

Fiat Auto-Poland S.A.; Sadi Polska; Auto-Hit; Ingest Facility Polska Sp.z o.o.; Bud-Max Development Pawlus & Kryjak s.c..; Laboratorium Medyczne Dr n. med. Teresa Fryda; ; Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Urząd Miasta i Gminy Kroczyce; METCHEM Sp. z o.o.; DERBIT Sp. z o.o.; Kart Sp. z o.o.; KOMET- URPOL Sp. z o.o.; INPOL –KRAK Sp. z o.o.; FOODCARE Sp. z o.o., INPOL-KRAK Tubes Service Sp. z o.o., F. H. KRISPOL; P.B. ”APEX” Krzysztof Klich i Wspólnicy Sp.J.; ; P.P.H.U.PABEX Sp. J.; RCS POLONIA; Cracovia Investment Sp. z o.o.; Borga Hale, TmT Wadowice Sp. J.; Rozlewnia Wód JURAJSKA S.A.; METCHEM Sp. z o.o.; , WNS ORTYL; Fundacja Rozwoju Sportów Zimowych w Wiśle; KART Sp. z o.o.; Urząd Miejski w Szczyrku; BORGA HALE Sp. z o. o.; Urząd Gminy Brzeszcze, Przedsiębiorstwo Handlowe KARDSp. z o.o.; WPRI Sp. z o.o.; P.W. "PROFIL"; ALFA POLAND Sp. z o.o.; URZĄD GMINY BRZESZCZE; Firma Inżynieryjno–Budowlana BUDOK S.C.; Firma Inżynierska PROECO Spółka z o. o; URSUS MEDIA Sp. z o.o., IMMO Zbigniew Byra, Paged Meble S.A., BMJ S.C., PAINT SERWIS Sp. z o.o., LANDI REZNZO Sp. z o.o., EPRUS S.C., AL-S Sp. z o.o., DIL Surowce Wtórne sp. z o.o. s.k., Tarcon Sp. z o.o., Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o.; Eurobolt PLUS S.j.; ALPOL Sp. zo.o., Konstrukcje Żywiec sp. z o.o., Plastmot Sp. J., Songhwa ENC Sp. z o.o. , INELO Stocerz Sp.J. , ARAN mgr inż. Piotr Rusin, AEP Rbicki Zawada Sp. J., NZOZ Factor Laboratorium Analityczne mgr Andrzej Krakowiak ......

........ LICZNE INNE FIRMY I OSOBY PRYWATNE.......

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI